จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
9a3e9851-13b3-48f2-890f-5be06afe9197.jpg
1/3
ดูผลงาน

บริการรับทำบัญชี ภาษี ตรวจสอบบัญชี

$_เป็นผู้ทำบัญชี ขึ้นทะเบียน CPD $_ประสบการณ์ ทำงานบัญชี 6 ปี $_ทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี $_ปัจจุบันทำงานที่ หจก.สหสยามฟาร์ม และผู้ทำบัญชีอิสระ

$_เป็นผู้ทำบัญชี ขึ้นทะเบียน CPD $_ประสบการณ์ ทำงานบัญชี 6 ปี $_ทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี $_ปัจจุบันทำงานที่ หจก...ดูเพิ่มเติม

annalien

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
>> ยื่นแบบสรรพากรประจำเดือน ประกอบด้วย

– ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร – จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้ของพนักงานหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1) – จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.3) – จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.53) – จัดทำ/ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (แบบ ภพ.30) – จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน – จัดทำ/ยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน – ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ทำงาน 30 วัน
฿2,000
>>ยื่นแบบกระทรวงพาณิชย์และสรรพากรประจำปี ประกอบด้วย

– จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (แบบ ภงด.51) และสิ้นปี (แบบ ภงด.50) – จัดทำ/ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (แบบ สบช.3) – จัดทำ/ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี (แบบ ภงด.1ก)

ทำงาน 30 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคิดค่าบริการ ทำบัญชีธุรกิจบริการ • เอกสาร 1- 25 บิลต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท • เอกสาร 26- 50 บิลต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท • เอกสาร 51- 75 บิลต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท • เอกสาร 76 – 100 บิลต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ติดต่อพูดคุยถึงรายระเอียดลักษณะวิธีการดำเนินธุรกิจของ กิจการ และปริมาณเอกสารประกอบการจัดทำบัญชี และขอบเขตของงานที่จะให้บริการ

2

ผู้ว่าจ้างและผู้ทำบัญชี ตกลงราคาการให้บริการ

3

ผู้ว่าจ้างจัดส่งมอบเอกสารแก่ผู้ทำบัญชี ตามเวลา และครบถ้วนตามที่ตกลงในขอบเขตงานที่รับทำให้

4

ผู้ทำบัญชีทำงานเสร็จตามที่กำหนด และเรียกเก็บค่าบริการ และการชำระราคา

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,000
คัดลอกสำเร็จ