จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
cb7d25ad-d4fe-4d52-afb7-18c3c78a6db3.jpg
1/19
ดูผลงาน
Pro
ฟรีแลนซ์มือโปร

วิเคราะห์ข้อมูล SPSS ปรึกษาเกี่ยวกับวิจัยและสถิติ IS THESIS

**งานนี้รับวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences) การตลาด (Marketing) ธุรกิจ (Business) และสาขาใกล้เคียงเท่านั้นนะคะ (สอบถามก่อนได้) งานวิจัยทางการแพทย์ที่มีการเก็บข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้รับค่ะ ** 1. งานนี้ไม่สนับสนุนการว่าจ้างหรือรับทำ IS/วิทยานิพนธ์ ทั้งเล่ม 2. การทำงานในลักษณะนี้เป็นทางเลือกในการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือความรู้ด้านสถิติ เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถเข้าใจในงานตนเองและสามารถทำวิจัยได้ต่อไป 3. สามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลา โดยส่ง Data ไฟล์ข้อมูลดิบ, ไฟล์โครงร่างการวิจัย (Proposal) ของ IS หรือวิทยานิพนธ์ หรือไฟล์แบบสอบถาม ประกอบการพิจารณาการทำงาน 4. ปรึกษาเบื้องต้นฟรี! CONCEPT ของเราคือ "เข้าใจและเข้าถึงหัวอกคนที่ไม่เข้าใจ"

**งานนี้รับวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences) การตลาด (Marketing) ธุรกิจ (Business) และสาขาใกล้เคียงเท่...ดูเพิ่มเติม

analystat

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
72 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
490 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
PACKAGE A ANALYSIS: วิเคราะห์และแปลผลเป็นรายงาน

◆ วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลเป็นรายงาน ◆ เมื่อทำงานเสร็จสิ้นจะได้รับไฟล์งานสมบูรณ์ในรูปแบบ .doc และ .pdf ทั้งนี้ลูกค้าสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ไฟล์ data หรือไฟล์ output จากโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ◆ ให้คำปรึกษา(ทางวาจา)ที่มีต่อรายละเอียดของงานได้ไม่จำกัด

ทำงาน 2 วัน
฿1,000
PACKAGE B COACH & LEARN: ให้คำปรึกษาด้านสถิติและโปรแกรม SPSS

◆ ให้คำปรึกษาในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS, AMOS แบบ INTENSIVE นอกสถานที่ ตามห้าง-ร้าน แนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ◆ การันตีความเข้าใจพร้อมนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้จริง (คิดราคาเป็นชั่วโมง ไม่แพง ราคาเทียบเท่ากับการสอนพิเศษรายวิชาทั่วๆ ไป)

ทำงาน 1 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

◆ วิเคราะห์ข้อมูลงาน IS/วิทยานิพนธ์/วิจัย ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น SPSS (+Excel) โปรแกรมวิเคราะห์ Path Analysis เช่น AMOS ฯลฯ ขอบข่ายของงาน ได้แก่ • ถอดแบบสอบถามจาก Online Survey เป็นแฟ้มฐานข้อมูลโปรแกรมทางสถิติ • จัดการไฟล์ Data ของลูกค้าเพื่อให้ไฟล์ข้อมูลพร้อมวิเคราะห์ • วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ Mean Mode Median SD Correlation ทำกราฟ และอื่นๆ • วิเคราะห์สถิติทดสอบ เช่น การทดสอบ t-test, F-test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, Regression และอื่นๆ • วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยสถิติขั้นสูง Factor Analysis, Cluster Analysis, Discriminant Analysis, Logistic Analysis, Path Analysis และอื่นๆ ◆ เขียนรายงานแปลผลรายงานการวิจัยในส่วนของผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พร้อมแปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักสถิติ (บทที่ 4) ◆ ปรึกษาปัญหา และให้คำแนะนำเชิงเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างเป็นกันเอง (ให้คำปรึกษาทางวาจา) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมนำไปเสนอได้จริง ◆ สอนวิธีการใช้โปรแกรม SPSS, AMOS และ อื่นๆ แบบ Intensive ที่นำไปใช้ทำงานได้จริง

ขั้นตอนการทำงาน
1

ตกลงเสนอราคา

1

พูดคุยปรึกษา อธิบายลักษณะจุดมุ่งหมายของงาน ส่งโครงร่าง (proposal) หรือแบบสอบถามที่ใช้วิจัย ประกอบการพิจารณา

3

ทำงาน (เวลาในการทำงานจะขึ้นกับปริมาณงานและการตกลงเป็นสำคัญ)

4

ส่งงานให้ลูกค้านำไปเสนองาน

5

กลับมาปรับแก้ไขงาน (แก้ได้ 1 ครั้ง หรือตามเหมาะสม) หลังจากนั้นให้คำปรึกษาได้ไม่จำกัด

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
4.9(66)
คัดลอกสำเร็จ