จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
18f523b6-3890-45ce-a607-938b375fa140.jpg
1/4
ดูผลงาน

เขียนโปรแกรมภาษา Python(ภาษาไพทอน)และ PHP บน SERVERและเว็บไซต์

เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ และ SERVER บริการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าจะเป็นคนออกแบบระบบเองหรือส่งตัวอย่างที่ต้องการให้ทางเราจัดทำต่อไปก็ได้ พัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรม เขียนโปรแกรมเพิ่ม feature ให้กับโปรแกรมเว็บไซต์และ Hosting Server เพราะเมื่อธุรกิจขยายตัว ระบบเดิมๆอาจจะไม่ครอบคลุมการใช้งานอีกต่อไป แก้ไขปัญหาโปรแกรม ERROR ต่างๆ แก้ไขปัญหาโปรแกรม Error ที่ผิดเพี้ยนให้ทำงานได้ปกติเหมือนเดิม สาเหตุจากระบบ Server งานไม่รองรับ Browser ต่างๆ กู้ข้อมูลเว็บไซต์โดนแฮก ภาษาที่รองรับ php,python,perl หรือภาษาอื่นๆ

เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ และ SERVER บริการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าจะเป็นคนออกแบบระบบเองหรือส่...ดูเพิ่มเติม

amarinta

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 13 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
พื้นฐาน

1 ติดตั้งระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วบนเว็บไซตฺ์จริง 2 Source Code ที่พัฒนา

ทำงาน 30 วัน
฿50,000
ปานกลาง

1 ติดตั้งระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วบนเว็บไซตฺ์จริง 2 Source Code ที่พัฒนา

ทำงาน 60 วัน
฿100,000
ขั้นสููง

1 ติดตั้งระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วบนเว็บไซตฺ์จริง 2 Source Code ที่พัฒนา

ทำงาน 120 วัน
฿200,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคาขึ้นอยู่กับเนื้องาน ปริมาณ ความยากง่ายของงาน

ขั้นตอนการทำงาน
1

ประเมินความต้องการ และความยากง่ายของงาน

2

สรุปเป็นภาพ Mock-up ให้ลูกค้าทราบ

3

สรุปราคาและระยะเวลาในการพัฒนาให้กับลูกค้า

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿50,000
คัดลอกสำเร็จ