จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
5fc775b8-85bd-4b25-8572-8df0d253663a.jpg
1/3
ดูผลงาน

พัฒนา RESTful API สำหรับเว็บไซต์หรือหน่วยงาน

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง 1 เชื่อมระบบหลังบ้าน (Back-end) กับ ระบบหน้าบ้าน (Front-end) ที่ทำขึ้นมาใหม่ โดยปรกติระบบหลังบ้านจะเป็นส่วนที่มีข้อมูลอยู่ และพัฒนามาด้วยภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย และส่วน Front-end เอง อาจจะไม่ได้ผูกติดกับระบบ Back-end โดยตรง เช่น Back-end เป็น PHP Web Front-end เป็น NodeJS หรือ Mobile App การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันจะค่อนข้างลำบาก การมี API จะช่วงเป็นตัวกลางระหว่างระบบ และสามารถขยาย-ต่อยอดระบบงานฝั่ง Front-end ได้ง่ายขึ้น 2 ซอฟต์แวร์หรือหน่วยงานต้องการเผยแพร่ข้อมูล (Open Data) ในลักษณะของ Developer API คล้ายๆ กับ Google Map เพื่อให้นักวิจัยสาย Data Science นำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดได้ 3 การแปลงข้อมูลหรือไฟล์ที่อ่านค่าไม่ได้ให้อ่านได้ (Machine Readable) เช่น API สำหรับแสดงข้อมูลที่มาจาก Excel, CSV หรือไฟล์อื่นๆ 4 พัฒนา Web Scraping ดึงเนื้อข้อมูลจากเว็บไซต์ของตนเองหรือที่ระบุมาเป็น API 4.1 ดึงข้อมูลตารางรายการจากหน้าเว็บใดๆ มาบันทึกลงระบบ 4.2 Login เข้าไปในระบบใดๆ และกรอกข้อมูลหรือดึงข้อมูลที่ต้องการออกมา ภาษาที่รองรับ php,python,perl หรืออื่นๆ

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง 1 เชื่อมระบบหลังบ้าน (Back-end) กับ ระบบหน้าบ้าน (Front-end) ที่ทำขึ้นมาใหม่ โดยปรกติระบบหลั...ดูเพิ่มเติม

amarinta

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 29 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
ระดับพื้นฐาน

1 ติดตั้งระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วบนเว็บไซต์จริง 2 Source Code ที่เกี่ยวข้อง 3 คู่มือการใช้งาน API

ทำงาน 30 วัน
฿50,000
ระดับปานกลาง

1 ติดตั้งระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วบนเว็บไซต์จริง 2 Source Code ที่เกี่ยวข้อง 3 คู่มือการใช้งาน API

ทำงาน 60 วัน
฿100,000
ระดับยาก

1 ติดตั้งระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วบนเว็บไซต์จริง 2 Source Code ที่เกี่ยวข้อง 3 คู่มือการใช้งาน API

ทำงาน 120 วัน
฿200,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคาข้างต้นขึ้นอยู่กับขนาดของงาน และความซับซ้อนของระบบงาน

ขั้นตอนการทำงาน
1

ประเมินความต้องการ และความยากง่ายของระบบ

2

สรุปเป็นภาพ System Diagram ให้ลูกค้าทราบ

3

สรุปราคาและระยะเวลาในการพัฒนาระบบ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿50,000
คัดลอกสำเร็จ