จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
a1fd1290-1076-4908-ac52-e0e3c7ebd351.jpg
1/15
ดูผลงาน

วิเคราะห์ข้อมูล,ยอดขายและKPI Operationต่างๆ สร้าง Report By Excel,Power BI,PPและรับสอนการใช้งานExcel

-วิเคราะห์งานทุกประเภทด้วย Pivot Table , กราฟ , สูตรต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการทราบ -สร้าง Dashboard โดย Excel , Power BI , Google Data Studio -ต้องบอกรูปแบบงานที่ต้องการ , สามารถสร้าง Template ในการวิเคราะห์ได้ -สามารถลดขั้นตอนการทำงานแต่ละ Process ลงได้ ด้วยไฟล์ Excel -รับสอน ออกแบบการวิเคราะห์ สอนทำไฟล์ Pivot Table , กราฟและการสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับงาน -ประเมินแบบสอบถามด้วยวิธีทางสถิติ และทำรายงานการวิเคราะห์แบบประเมิน -วิเคราะห์ข้อสอบด้วยวิธีทางสถิติ ความยากง่าย, ตรวจข้อสอบ , ตัดเกรด ตัวอย่างการวิเคราะห์ 1.งานคลังสินค้า อายุของสินค้าในคลัง คำนวณกำหนดMin Max ด้วย คณิตศาสตร์ ,สถานะของสินค้าแต่ละItem ในคลังสินค้า 2.งานบัญชี รู้สถานะของทรัพย์สินต่างๆ 3.วิเคราะห์ยอดขาย , Product , กลุ่มลูกค้า 4.วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิตต่างๆ , คำนวณกำไรจากการขาย 5.วิเคราะห์ความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ 6.วิเคราะห์แบบประเมินและข้อสอบด้วยวิธีทางสถิติ 7.งานอื่นๆก็สามารถวิเคราะห์ได้ ตามรูปแบบที่ต้องการทราบ

-วิเคราะห์งานทุกประเภทด้วย Pivot Table , กราฟ , สูตรต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการทราบ -สร้าง Dashboard โดย Excel , ...ดูเพิ่มเติม

allaun499

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
17 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
90 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 12/09/2019

รายละเอียดการให้บริการ

-งานตามที่ลูกค้าต้องการ

ทำงาน 5 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

-ราคาไม่แพงครับ -เริ่ม 1000 บาท ไม่เกิน 3,000 บาท -หากข้อมูลซับซ้อนอาจจะขอคิดเพิ่มจากราคาเดิมไม่เกิน 1500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ จำแนก แยกเเยะ ปรับข้อมูลบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์

2

วิเคราะห์ ตามรูปแบบที่ต้องการ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
4.9(11)
คัดลอกสำเร็จ