จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
74394f1e-f76e-4976-ab65-8583ffd4937a.jpg
1/3
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

บริการจัดทำแบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form

- ให้บริการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์และแบบทดสอบออนไลน์ - เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ Google Form - ความสามารถของแบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์จะขึ้นอยู่กับความสามารถของระบบ Google Form ที่สามารถจะทำได้

- ให้บริการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์และแบบทดสอบออนไลน์ - เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ Google Form - ความสามารถของแบบสอบถามและแบบทด...ดูเพิ่มเติม

ajarnbee

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 3 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
กรณีต้นฉบับเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์รูปภาพที่ไม่สามารถคัดลอกข้อความได้

- เอกสารไม่เกิน 5 หน้า - หากเอกสารเกิน 5 หน้า 5 หน้าแรก 300 บาท หน้าถัดไปหน้าละ 10 บาท - หากมีรูปภาพประกอบแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ จะทำการ Crop ภาพใส่ให้ ไม่มีคิดราคาเพิ่ม

ทำงาน 3 วัน
฿300
กรณีต้นฉบับเป็นไฟล์ word, pdf ที่สามารถคัดลอกข้อความได้

- เอกสารไม่เกิน 10 หน้า - หากเอกสารเกิน 10 หน้า 10 หน้าแรก 300 บาท หน้าถัดไป คิดหน้าละ 5 บาท - หากมีรูปภาพประกอบแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ ไม่มีคิดราคาเพิ่ม

ทำงาน 3 วัน
฿300
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- การทำแบบสอบถามหรือแบบทดสอบจะทำด้วย Google Form - ระยะเวลาการทำอาจจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปริมาณงาน แต่จะทำให้เร็วและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน
1

1.เตรียมข้อมูลของแบบสอบถาม

2

2.คุยรายละเอียดงานที่ต้องการ

3

3.ดำเนินการทำงาน

4

4.ส่งงานให้ตรวจสอบความถูกต้อง

5

5.ส่งมอบงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿300
คัดลอกสำเร็จ