จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
2876cd0f-a2c3-4a47-8a55-85322ac8d61f.jpg
1/19
ดูผลงาน

3D PERSPECTIVE & ANIMATION ARCHITECTURE, URBAN, PRESENTATION

บริการสร้าง Presentation ทางสถาปัตยกรรม ทุกรูปแบบทั้ง ภาพ , วีดีโอ พร้อมบริการตัดต่อ และบริการสร้างขึ้นไฟล์ Model3D ให้กรณีลูกค้าไม่มีไฟล์ 3D ให้ , ราคาค่าบริการเพิ่มลดได้ตามเนื้อหาและขนาด ความยากง่าย และความต้องการของลูกค้า โดยรับทำ Presentation เพื่อการนำเสนอตั้งแต่ขนาดบ้านที่อยู่อาศัย , TownHome จนถึงระดับผังเมือง, ผังแม่บท และมีบริการงานเร่งด่วนภายใน 24 Hr. ให้ลูกค้า 1. PERSPECTIVE ARCHITECTURE 2. VIDEO ANIMATION ARCHITECTURE 3. งาน PRESENATION ARCHITECTURE ทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ

บริการสร้าง Presentation ทางสถาปัตยกรรม ทุกรูปแบบทั้ง ภาพ , วีดีโอ พร้อมบริการตัดต่อ และบริการสร้างขึ้นไฟล์ Model3D ให้ก...ดูเพิ่มเติม

ai3dcm

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
4 วัน
เวลาทำงาน
57 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 02/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ
1. PERSPECTIVE

1.1 Perspective Architecture เริ่มต้น 2,500 บาท / ต่อ 1 รูป - อาคารตึกแถว ทาวโฮม คูหา ซ้ำกันไม่เกิน 8 Unit / บ้าน , Shop , Retail ที่มีโมเดลเดี่ยว 1.2 Perspective Urban, Site , Context เริ่มต้น 4,500 บาท / ต่อ 1 รูป - นำเสนอพื้นที่ บริบท ร่วมกับสถาปัตยกรรม , สามารถทำ Bird Eye View ได้ ส่งมอบเป็นไฟล์ .Jpg / .Png / .Tiff ความละเอียด ขนาดภาพ (3840*2160) หรือ (7680*4320) พร้อมบริการใส่ตัวหนังสือ TEXT, LOGO ฟรี

ทำงาน 4 วัน
฿2,500
2. VIDEO ANIMATION

-2.1 Video Architecture เริ่มต้นที่ 9,000 บาท / 1 นาที - อาคารตึกแถว ทาวโฮม คูหา ซ้ำกันไม่เกิน 8 Unit / บ้าน , Shop , Retail ที่มีโมเดลเดี่ยว -2.2 Video Architecture + Site , Context เริ่มต้นที่ 15,000 บาท / 1 นาที - นำเสนอพื้นที่ บริบท ร่วมกับสถาปัตยกรรม , สามารถทำ Bird Eye View ได้ ส่งมอบเป็นไฟล์ .mp4 (หรือแปลงตามที่ลูกค้าต้องการได้เช่น .avi เป็นต้น) ความละเอียด ระดับ 2K (1920 x 1080) พร้อมบริการตัดต่อใส่ Soundtrack, Text, Picture, Logo, Icon ฟรี (ลูกค้าต้องจัดหามาให้)

ทำงาน 7 วัน
฿9,000
3. งาน Presentation อื่นๆ

- Masterplan, PR, Marketing Project , Section , Elevation , Planing , Layout เพื่อการนำเสนอ ร่วมกับการ Presentation สถาปัตยกรรม โครงการ เป็นต้น เริ่มต้นที่ 1250 บาท / ต่อ 1 ภาพ ส่งมอบเป็นไฟล์ .Jpg / .Png / .Tiff ความละเอียดภาพ (3840*2160) หรือ (7680*4320) หรือตามขนาดกระดาษ A4,A3,A2,A1,A0

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

กรณีงานเร่งด่วน จะถูกคิดค่าบริการ Standby เร่งด่วน ดังนี้ 1. ภายใน 48 ชั่วโมง คิดค่าบริการเร่งด่วน เพิ่ม 40 % จากราคารายการที่เร่งจัดจ้าง 2. ภายใน 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเร่งด่วน เพิ่ม 65 % จากราคารายการที่เร่งจัดจ้าง ** นับเวลาเร่งด่วนหลังจากลูกค้าชำระเงินเข้าระบบ FASTWORK มิใช่ตอนเริ่มเจรจา ** --------------------------- บริการเสริมขึ้นไฟล์ 3D MODEL --------------------------- กรณีลูกค้าไม่มีไฟล์ .SkU 3Dmodel ให้ทำ Perspective , Video **และต้องการให้ทำเพิ่ม** โดย Freelance จะคิดค่าบริการจัดทำ 3Dmodel ให้ในราคาดังนี้ 1. บ้าน ,ทาวโฮม, ตึกแถว, ร้านค้า Shop เริ่มต้นที่ 90 บาท / 1 ตร.ม. (ใน 150 ตร.ม. แรก) 2. อาคารสาธารณะ เริ่มต้นที่ 65 บาท / 1 ตร.ม. (ใน 300 ตร.ม. แรก) 3. ผังบริบท Surround , site , Context บ้านที่อยู่อาศัย เริ่มต้นที่ 400.- / 100 ตร.ว ระดับโครงการ Public , Mall เริ่มต้นที่ 600.- / 100 ตร.ว (ใน 400ตร.ว แรก) โดยส่งมอบเป็นไฟล์ 3Dmodel ตาม Type ที่ลูกค้าได้จัดจ้างและกำหนดชนิดไฟล์

ขั้นตอนการทำงาน
1

Brief งาน ลักษณะหมวดงาน, ความต้องการ, รายละเอียด Concept, ระยะเวลา จากทางลูกค้า

2

ลูกค้าให้ข้อมูล Reference, Mood, Tone ที่ลูกค้าต้องการในขั้นตอนที่ 1 จากทางลูกค้า

3

เสนอราคา เสนอเวลา ให้แก่ลูกค้า

4

ส่งงานให้ลูกค้า เพื่อตรวจสอบ (ขั้นดราฟ, ติดลายน้ำ) แก้ไขได้ฟรี 3 ครั้ง

7

ส่งงาน Final สมบูรณ์ ความละเอียดสูงให้ลูกค้า (หากมีการแก้หลังจากครั้งที่ 3 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
4.9(6)
คัดลอกสำเร็จ