จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
283b762e-3f28-43d4-ac7d-36c00fb9192e.jpg
1/20
ดูผลงาน

รับเขียนแบบ, ดราฟแบบ autocad 2D,3D ทุกชนิด

งานพื้นที่ไม่เกิน150ตรม รับจ้างเขียนแบบ 2D draft แบบ โดยใช้โปรแกรม autocad งาน3Dโดยใช้โปรแกรม สเก็ตอัพ+รูเมี่ยน8ราคาเริ่มต้นที่3,500บาทได้6รูปพื้นที่กรณีพื้นที่อาคารเกิน150ตรมหรือมีความยากมากขึ้นอาจมีปรับราคา ขั้นต่ำอยู่ที่งานละ 1,000 บาท เพิ่มรูป รูปละ 500 บาท และงานBOQวัสดุก่อสร้างถอดราคา 2,500 บาท พื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร กรณีพื้นที่เกิน ปรับขึ้นครั้งละ 500 ถึง 1,000 บาท รับ งานเขียนแบบ ดราฟแบบ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและอื่นๆ ทุกชนิด โดยผู้ที่จ้างจะต้องมีต้นฉบับ หรือแบบสเก็ตที่จะให้ทำการดราฟ หรือเขียนแบบมาให้หรือขึ้นอยู่กับจำนวนของแบบ และรายละเอียดขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ปริมาณงาน ระยะเวลาที่ต้องการงาน และข้อมููลนั้นๆของตัวงานครับ ส่งงานเป็นไฟล์ dwg , pdf ครับ

งานพื้นที่ไม่เกิน150ตรม รับจ้างเขียนแบบ 2D draft แบบ โดยใช้โปรแกรม autocad งาน3Dโดยใช้โปรแกรม สเก็ตอัพ+รูเมี่ยน8ราคาเริ่...ดูเพิ่มเติม

aeknarin

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 08/02/2020

รายละเอียดการให้บริการ

- รับเขียนแบบงาน Auto Cad ,Sketch up 3D ภาพเสมือนจริง , ทำภาพสเหมือนจริงด้วยโปรแกรมlumion - รับออกแบบห้องหรือ จำลอง สภาพห้อง เพื่อใช้ก่อนการตัดสินใจ เฟอร์นิเจอร์ หรือ ก่อนการวางสิ่งของ ออกแบบ Renovate -ประมาณราคา วัสดุก่อสร้างBOQ -รับออกแบบตกแต่งภายใน ลูกค้าสามารถปรับแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ File Dwg. ,PDF. งานที่ทำด้วยโปรแกรม Sketch up จะได้รับ รูป Jpg. จำนวน 6 รูป

ทำงาน 4 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

-กรณีขอไฟล์งานเพิ่มเติมจากที่ตกลงไว้ต้องขอดูความยากง่ายของงานหรือไฟล์ที่จะขอ เขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร (พรบ.ก่อสร้างระบุไม่ต้องมีสถาปนิก และวิศวกรเซ็นแบบ) - สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ แบบก่อสร้างอาคาร 1 ชุด ในชุดประกอบด้วยแบบสถาปัตย์,แบบโครงสร้าง,แบบไฟฟ้า,แบบสุขาภิบาล - ส่งแบบเป็นไฟล์ PDF ให้ลูกค้า (เพราะว่าไม่ต้องเซ็นแบบที่เป็นกระดาษ) แบบอาคารขนาดเกิน 150 ตร.ม. ขึ้นไป เขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยขนาดเกิน 150 ตารางเมตร ขึ้นไป งานที่ต้องมีสถาปนิก และวิศวกรเซ็นรับรองแบบที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ แบบก่อสร้างอาคาร 3 ชุด ในชุดประกอบด้วยแบบสถาปัตย์,แบบโครงสร้าง,แบบไฟฟ้า,แบบสุขาภิบาล ปริ๊นท์ลงกระดาษ A3 พร้อมลายเซ็นรับรองแบบของสถาปนิก และวิศวกร - รองการคำนวณโครงสร้างอาคาร ปริ๊นท์ลงกระดาษ A4 พร้อมลายเซ็นรับรองวิศวกร - เอกสารสำเนารับรองแบบของสถาปนิก และวิศวกร **เอกสารที่เป็นกระดาษส่งพัสดุให้ลูกค้า - ส่งแบบเป็นไฟล์ PDF ส่งในระบบให้ลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน
1

รับแบบดราฟจากทางลูกค้า

2

คุยconceptพร้อมกับประมาณราคาและระยะเวลา

3

ทำใบเสนอราคา

4

Freelance จะเริ่มทำงานหลังจากได้รับการอนุมัติ

5

อัพเดทงานลูกค้าทุก12ชั่วโมงหรือตามที่ตกลงกัน

6

ส่งงานให้ลูกค้าReviewแก้ไขสูงสุดได้3ครั้งเป็นPDF

7

เมื่อได้รับการอนุมัติจะส่งไฟล์ตามที่ตกลงกันเอาไว้ให้ครับ

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
คัดลอกสำเร็จ