จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
7b30dc43-aedd-4f52-9c81-0b43c5e14897.jpg
1/8
ดูผลงาน

งานออกแบบงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ

- งานออกแบบงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ - งานเขียนแบบ Shop Drawing งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร สุขาภิบาล ดับเพลิง และปรับอากาศ - งานถอดแบบประมาณราคางานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและระบบปรับอากาศ

- งานออกแบบงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ - งานเขียนแบบ Shop Drawing งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร...ดูเพิ่มเติม

adyman1973

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
งานเขียนแบบและงานออกแบบ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

-ไฟล์ Autocad - ไฟล์ PDF - ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวกับงาน -ปริ้นข้อมูลส่งให้ 1 ชุด - เอกสารอื่นๆที่เกียวข้อง

ทำงาน 30 วัน
฿20,000
งานประมาณราคางานระบบไฟฟ้า สื่อสาร สุขาภิบาล ดับเพลิงและปรับอากาศ

-ใบแสดงปริมาณและราคา -Back up sheet - ไฟล์ประกอบต่างๆ

ทำงาน 20 วัน
฿10,000
งานเขียนแบบระบบไฟฟ้าสื่อสาร สุขาภิบาล ดับเพลิงและปรับอากาศ

-ไฟล์ Autocad - ไฟล์ PDF - ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวกับงาน -ปริ้นข้อมูลส่งให้ 1 ชุด - เอกสารอื่นๆที่เกียวข้อง

ทำงาน 45 วัน
฿20,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคางานที่ตั้งเป็นราคาประมาณการเท่านั้น ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามขนาด ปริมาณงาน และระยะเวลาในการทำงาน งานเร่งด่วน หรืองานมีเวลาทำงาน ราคาจะแตกต่างกัน

ขั้นตอนการทำงาน
1

รับข้อมูล คำนวนและประมาณการเวลาที่ใช้ในการทำงาน พร้อมแจ้งราคามูลค่างาน

2

ตกลงรับงานเริมดำเนินการทำงาน พร้อมวางรายละเอียดงานงานที่จะมี พร้อมส่งความคืบหน้า

3

ทำงานจนได้ผลงสนและความคืบหน้าที่ 50% ก็จะส่งความคบหน้าให้พิจารณางานที่ทำขั้นต้น

4

เมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ส่งให้พิจารณาตรวจสอบ หากไม่มี Comment หรือแก้ไขไดๆ ก็จบงานปิดจ๊อบ

5

หากมีการแก้ไข Comment ต่างก็จะทำการแก้ไขให้ จนเสร็จแล้วส่งงานให้ตรวจสอบอีกครั้ง และหากยังมีการแก้ไขอีกจากการตรวจสอบ จะทำการแก้ไขให้จนเสร็จแต่การแก้ไขจะทำให้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากเกินว่านั้นจะอยู่ในการพิจารณาแก้ไขใหม หากไม่มากเกินไปก็จะแก้ไขให้จนเสร็จไหม

6

หากการแก้ไขเกินจากมีการเปลี่ยนแบบและข้อมูลต่างๆ ทางผูว่าจ้างจะขอคิดเงินเพิ่มตามความเหมาะสม

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿10,000
คัดลอกสำเร็จ