จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
4429015a-00bb-45c4-995e-6b78c7871c27.jpg
1/17
ดูผลงาน

รับเขียนแบบ เซ็นแบบ ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทุกชนิด

สามารถออกแบบ เขียนแบบ ดราฟแบบ แบบ สถาปัตย์กรรม แบบงานโครงสร้างทางวิศวกรรม แบบขยาย หรือ ออกแบบอาคาร เขียนแบบอาคารทุกชนิด ยื่นขออนุญาต ประมาณราคาก่อสร้าง

สามารถออกแบบ เขียนแบบ ดราฟแบบ แบบ สถาปัตย์กรรม แบบงานโครงสร้างทางวิศวกรรม แบบขยาย หรือ ออกแบบอาคาร เขียนแบบอาคารทุกชนิด ...ดูเพิ่มเติม

abzar357

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
43 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 22/10/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ออกแบบ เขียนแบบ ทำรายการคำนวนโครงสรา้งอาคาร

ออกแบบอาคาร ตามลูกค้าต้องการ เขียนแบบลงในโปรแกรม เขียนแบบ งานทุกระบบ และ ส่งแบบให้ลูกค้า ทำ รายการคำนวนโครงสร้าง อาคาร นั้นๆ

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
ออกแบบ เขียนแบบ ทำรายการคำนวนโครงสรา้ง เซ้นแบบโดยสถาปนิก วิศวกร ทำรายการ วัสดุ

ส่งแบบงานทุกระบบ เป็น file .DWG .PDF ส่งงานรายการคำนวนโครงสรา้งอาคาร เซ็นกำกับในแบบโดยวิศวกร สาขาที่เกี่ยวข้อง และสถาปนิก ส่งงานแบบ เป็นกระดาษตามขนาดที่มาตฐาน เพื่อให้ลูกค้า เตรียมยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร

ทำงาน 10 วัน
฿20,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

งานเพิ่ม หลังจากส่งงานลูกค้าเสด งานแก้ไข ตามคำสั่ง ลูกค้า คิดเงินเพิ่ม ตามความเหมาะสม ความยากง่ายของงาน และ ปัจัยอื่นๆ ตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุยความต้องการของลูกค้า เพื่อทำการออกแบบร่างขั้นต้น หรือ ดราฟแบบตามสั่ง

2

ออกแบบตามคอนเซปที่ได้รับ จากลูกค้าแล้วมาทำแบบ ในโปรแกรม เขียนแบบ

3

ส่งแบบให้ลูกค้าดู เป้นระยะ ว่าทำถูกต้องตามคอนเซป ที่คุยกันไว้หรือไม่

4

ปรับปรุง แก้ไขแบบ และ คำนวนเวลางานแล้วเสด นัดวันส่งงานให้ลูกค้า

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
4.0(1)
คัดลอกสำเร็จ