จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
78e6d90f-02f3-4e17-8b3d-1f6c78533e6b.jpg
1/4
ดูผลงาน
Pro
ฟรีแลนซ์มือโปร

งานแปล^ ENGLISH<>THAI ^ทุกด้าน*บทความวิชาการ

รับแปล^ บทความวิชาการ^ ENG<>TH ทั้ง ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ (ENG<>TH) - ระบุขอบเขตของเนื้อหางานก่อนจ้างแปล/ ส่งให้ทดสอบการแปล 4-5 บรรทัด - ส่งเนื้อหางานแปลมาให้ตรวจสอบ -จำนวนหน้า -ระยะเวลารับงานแปล ก่อนทั้งลูกค้าและผู้แปลจะยืนยันรับงานของลูกค้าได้ - รูปแบบไฟล์งาน (Word/ PDF)

รับแปล^ บทความวิชาการ^ ENG<>TH ทั้ง ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ (ENG<>TH) - ระบุขอบเขตของเนื้อหางานก่อนจ้างแปล/ ส่งให้ทดสอบการแปล...ดูเพิ่มเติม

64trans

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
99%
งานสำเร็จ
109 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
298 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

- ราคาตามเนื้อหา (ยาก-ง่าย) - แจ้งการแปล -- หากต้องการให้ข้อความเพิ่ม ในส่วนของ รูปภาพ-ตาราง -กราฟ --คิดเพิ่ม ต่อหน้าละ 20-40 บ. (ตามขนาด /ความซับซ้อน ของกราฟ หรือ ภาพ นั้น ) -แก้ไขได้ 2 ครั้ง ต่องาน /ที่เป็นเนื้อหางานเดิม โดยดูจาก เนื้อหาต้นฉบับ ที่ ลูกค้า ตกลงก่อนจะทำการแปล -ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ใน 1-2 วัน จึงทำการปรับแก้งานได้

ทำงาน 1 วัน
฿258
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ลูกค้าส่งไฟล์งานแปล*ตรวจดูเนื้อหางานความยาก-ง่าย *ระยะเวลา และ *ปริมาณงานจำนวนหน้าและตัวอักษรค่ะ *สามารถสอบถาม และ ประเมินราคาก่อนตกลงกันค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้จ้างส่งงานแปล ไฟล์งาน pdf / .doc(x) / shareable link เพื่อประเมินราคาก่อนค่ะ ส่งข้อความมาสอบถามและตกลงราคาก่อน

2

ผู้จ้างแจ้งรายละเอียดงาน: จำนวนงาน กำหนดส่งวัน-เวลา พร้อมทั้งความต้องการของผู้ว่าจ้างในกรณีที่ ต้องการใช้คำเฉพาะในเนื้อหางานแปล

3

เสนอราคา:ผู้แปลจะประเมินงานตาม ความยากง่ายของเนื้อหา หากงานด่วนเร่งระยะเวลาส่งงาน

4

หากผู้ว่าจ้างตกลงราคา:ชำระค่าแปลให้ fastwork ก่อนผู้แปลจึงเริ่มทำงานได้

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿258
4.7(74)
คัดลอกสำเร็จ