จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
แนะนำ
ขายดี
ตอบเร็ว
เรทติ้ง
ราคา

ออกแบบ-เขียนแบบ ด้วย CAD Drawing

บริการ CAD Drawing ช่วยให้ภาพโครงสร้างในจินตการออกมาเหมือนจริงทั้งในแบบ 2D 3D ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายใน-ภายนอก หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร ยานยนต์ต่างๆ ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของโครงสร้าง ไปจนถึงวัสดุและปริมาณที่ต้องใช้ ช่วยในการคำนวณค่าใช้จ่ายและลดความผิดพลาดในการก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด

บริการ CAD Drawing ช่วยให้ภาพโครงสร้างในจินตการออกมาเหมือนจริงทั้งในแบบ 2D 3D ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายใน-ภายนอก หรือชิ้น...ดูเพิ่มเติม

Fastwork ใช้อย่างไร?

  1. ค้นหาฟรีแลนซ์ที่ถูกใจ โดยพิจารณาจากผลงาน ความสามารถ ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงรีวิวและความเห็นต่างๆ ที่ได้รับ
  2. พูดคุยรายละเอียดกับฟรีแลนซ์ โดยให้รายละเอียดงานที่ครบถ้วนกับฟรีแลนซ์ โดยฟรีแลนซ์จะสร้างใบเสนอราคาให้คุณพิจารณา
  3. ชำระเงินผ่าน Fastwork โดยชำระได้ 3 ช่องทางทั้ง บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง และจ่ายด้วย Fastwork coin มั่นใจได้แน่นอนด้วยFastwork การันตี
  4. อนุมัติงานและรีวิว ตรวจสอบงานที่ได้รับ “อนุมัติงาน Final” หากพอใจในผลงาน “ขอแก้ไขงาน Final” หากคุณยังไม่พอใจกับงาน

CAD Drawing

CAD เป็นคำย่อของ Computer Aided Design ซึ่งแปลว่า คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เทคโนโลยีนี้คือการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างชิ้นส่วน ด้วยแบบจำลองทางเรขาคณิต ชิ้นส่วนที่ถูกสร้างขึ้นมาเรียกว่าแบบจำลองหรือ Model และแบบจำลองนี้ก็สามารถแสดงเป็นแบบ Drawing หรือไฟล์ข้อมูล CAD ก็ได้ ปกติแล้ว CAD Drawing จะถูกนำมาใช้ในงานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เช่น การออกแบบ เขียนแบบโครงสร้าง อาคาร โรงงาน หรือแปลนห้องต่างๆ ทั้งแบบ 2D 3D เขียนแบบงานก่อสร้างภายใน ภายนอกของบ้าน เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนการก่อสร้างจริง นอกจากช่วยให้เราสามารถเห็นภาพรรวม รูปแบบลักษณะของตัวอาคารแล้ว สิ่งสำคัญคือช่วยให้เราทราบวัสดุและปริมาณของวัสดุที่จะต้องใช้ในการก่อสร้าง ความกว้าง และยาวของอาคารก่อนการสร้างจริง ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์การใช้พลังงานและคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อกำหนดงบประมาณด้านก่อสร้างของอาคารได้โดยง่าย นอกจากช่วยออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม และสถาปัตย์แล้ว CAD Drawing, Solidworks ยังนำมาออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล, ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรต่างๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วย