จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
แนะนำ
ขายดี
ตอบเร็ว
เรทติ้ง
ราคา

ทำบัญชี ยื่นภาษี วางแผนการเงิน

ตัวช่วยธุรกิจอย่างคนรับทำบัญชี ตรวจสอบ และยื่นภาษีให้ร้านค้า หน้าที่หลักคือการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้ทราบว่ารายได้จริงคือเท่าใดและนำไปยื่นภาษีรายปีได้อย่างถูกต้อง พร้อมช่วยแนะนำและวางแผนการลงทุน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก จะสะดวกเพียงไรหากเจ้าของธุรกิจไม่ต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง เพียงมองหามืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญในการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน และรับยื่นภาษีเหล่านี้ นอกจากจะได้งานที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว ยังทำให้เจ้าของธุรกิจมีเวลาให้กับเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งกว่าอีกด้วย

ตัวช่วยธุรกิจอย่างคนรับทำบัญชี ตรวจสอบ และยื่นภาษีให้ร้านค้า หน้าที่หลักคือการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างเ...ดูเพิ่มเติม

Fastwork ใช้อย่างไร?

  1. ค้นหาฟรีแลนซ์ที่ถูกใจ โดยพิจารณาจากผลงาน ความสามารถ ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงรีวิวและความเห็นต่างๆ ที่ได้รับ
  2. พูดคุยรายละเอียดกับฟรีแลนซ์ โดยให้รายละเอียดงานที่ครบถ้วนกับฟรีแลนซ์ โดยฟรีแลนซ์จะสร้างใบเสนอราคาให้คุณพิจารณา
  3. ชำระเงินผ่าน Fastwork โดยชำระได้ 3 ช่องทางทั้ง บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง และจ่ายด้วย Fastwork coin มั่นใจได้แน่นอนด้วยFastwork การันตี
  4. อนุมัติงานและรีวิว ตรวจสอบงานที่ได้รับ “อนุมัติงาน Final” หากพอใจในผลงาน “ขอแก้ไขงาน Final” หากคุณยังไม่พอใจกับงาน

การทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการยื่นภาษี

การทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และการยื่นภาษี ถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจทุกระดับ เนื่องจากการทำบัญชีมีผลโดยตรงต่อการจัดทำงบการเงิน หากถูกจัดทำอย่างเป็นระเบียบถูกต้องตามหลักการ ก็ย่อมเป็นผลดีต่อธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากสามารถแสดงผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการได้ เป็นผลดีต่อการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจ นอกจากนี้การทำบัญชียังช่วยให้เจ้าของธุรกิจมองเห็นภาพรวมของเงินทั้งด้านรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ งบดุล อัตราการได้กำไรและขาดทุน การทำบัญชีจึงช่วยให้คุณสามารถวางแผนการบริหารเงินในอนาคตได้อย่างแม่นยำ สามารถตรวจสอบบัญชีย้อนหลังได้ทุก ๆ ตัวเลขตามที่ต้องการ นอกจากนี้การทำบัญชียังมีประโยชน์ในการใช้ยื่นภาษีประจำปีของบริษัทอีกด้วย

Fastwork มีฟรีแลนซ์นักบัญชีที่มีความรู้ทางด้านการทำบัญชีโดยเฉพาะ สำหรับการให้บริการเป็นที่ปรึกษาและรับทำบัญชี บริหารจัดการบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษี และจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล รวมถึงฟรีแลนซ์กูรูด้านการเงิน การลงทุนและการสอนเล่นหุ่น ที่พร้อมช่วยแนะนำการวางแผนการลงทุน ปรับพอร์ตกองทุนรวม และการสอนเล่นหุ้น ให้คุณได้บริหารเงินให้งอกเงยอย่างมีประสิทธิภาพ